Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Bahar-23)

UTL 204

Kodu: “UTL 204” Google Class: yj2z4qx

Amaç

Bu dersin amacı, lojistik ve tedarik zinciri kavramlarını, önemini ve bunlara ait temel sorunları çözebilmek için yöntemleri öğretmek ve bu alandaki kararları analiz etmektir. Tedarik zinciri ham maddeden tüketiciye kadar gerçekleşen tüm süreçlerin yönetimi ile ilgilenir. Bu derste, öğrencilere tedarik zinciri süreçlerinden ve lojistiğin tedarik zinciri yönetimi içerisindeki öneminden bahsedilecektir. Ardından lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin teorik ve pratik bilgileri konuları işlenecektir. Öğrenciler,

  1. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimindeki temel kavramlarını,
  2. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerini, bileşenlerini ve süreçlerin birbirleri ile olan etkileşimlerini,
  3. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi çeşitlerini,
  4. Başarılı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin nasıl yapılabileceğini,

Ana Kitap

1.      Yavuz Günalay, Lojistik Planlama ve Modelleme, Anadolu Üniversitesi [link].

Yardımcı Kaynaklar

  1. Avni Zafer Acar, Lojistik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi [link].
  2. İbrahim Zeki Akyurt, Lojistik Yönetimi, İstanbul Üniversitesi [link].
  3. Meserret Nalçakan, Fikret Er, Lojistik İlkeleri, Anadolu Üniversitesi [link]
  4. Ebru Demirci, Lojistik İlkeleri, Anadolu Üniversitesi [link]
  5. Timur, M.N. Ve ark., Tedarik Zinciri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019 [link]
  6. Christopher, Martin, Logistics & Supply Chain Management, Pearson Education Limited, 2016 [link]