Benzetim (Bahar-23)

UTL 306

Kodu: “UTL 306” Google Class: qqvsvd6

Amaç

Bu derste kesikli olay simülasyonlarına bir giriş yapılacaktır. Ayrıca, istatistik ve olasılığın benzetimde kullanımlarından bahsedildikten sonra gerçek problemler için benzetimin kullanımı gösterilecektir. Kısaca, bu dersin amacı öğrencilere farklı yönetim sistemlerini analiz etme, davranışını inceleyebilmek amacıyla, Benzetim tekniği kullanarak, model kurma ve deney yapma ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır.

Ders Kitapları

Ana Kitap

  1. Kelton, David, Randall Sadowski Nancy Zupick, Simulation with Arena, McGraw-Hill, 2015.
  2. Erden C. Python İle Veri Madenciliği. İstanbul: Kodlab; 2021. Available from: https://www.kodlab.com/home/598-python-ile-veri-madenciligi-9786257440172.html

Yardımcı Kaynaklar


  1. Başlıgil, Hüseyin, Modelleme Ve Simülasyon, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2020.[link].
  2. Law, Averil, Simulation Modeling and Analysis, Dubuque, 2014.
  3. Pidd, Michael., Tools for thinking: modelling in management science, Wiley, 2009
  4. Altiok, Tayfur ve Benjamin Melamed, Simulation Modeling and Analysis with ARENA, Elsevier Science, 2010.

Program

Arena Programını indirmek için buradaki bağlantıya tıklayınız(~800 MB). Bağlantıdan indirdiğiniz zip dosyasının içerisindeki “autorun.exe” dosyasını çalıştırın. Eğer aktivasyon istenirse “STUDENT” yazın. Not: Arena sadece Windows ortamında çalışmaktadır. Apple bilgisayarı olanların kullanabilmesi için bilgisayarlarına Windows yüklemesi gerekmektedir.