:sparkles: Veri Analizi Python Kütüphaneleri kitabı yayınlanmıştır: link