Akademik Yayınlarda ChatGPT Komutları

Bu blog yazısında akademik yayınlarda kullanılabilecek bazı ChatGPT komutlarını paylaşacağım.

Yeni Çalışma Konusu Bulma için Promptlar:

 1. Alanınıza Uygun Güncel Konular: “Lütfen [ALAN] uygun güncel araştırma konuları önerir misiniz?”
 2. Boşlukları Doldurma: “Öğrenmek istediğim ve henüz keşfetmediğim [ALAN] önemli araştırma boşlukları neler olabilir?”
 3. Eksik Yönler ve Çözümler: “[ALAN] karşılaşılan eksik yönler nelerdir ve bunları çözmek için nasıl bir çalışma yapabilirim?”
 4. Geleceğin Teknolojik Trendleri: “[ALAN] gelecekte önem kazanması muhtemel teknolojik trendler ve araştırma fırsatları nelerdir?”
 5. Mevcut Problemlerin İncelemesi: “[ALAN] için mevcut toplumsal veya endüstriyel problemleri inceleyerek çözüm odaklı bir araştırma konusu önerebilir misiniz?”

Gramer Düzenlemesi için Promptlar:

 1. Metin Düzeltilmesi: “Lütfen bu metindeki dilbilgisi hatalarını ve düzeltilmesi gereken kısımları işaretleyin.”
 2. Paragraf Yapısının İyileştirilmesi: “Bu paragraftaki ifadeleri daha akıcı hale getirecek şekilde düzenlemeler yapar mısınız?”
 3. Sözcük Seçimi Düzeltmeleri: “Bu cümlede kullanılan bazı sözcükleri daha uygun alternatiflerle değiştirir misiniz?”
 4. Açık ve Yalın Dil Kullanımı: “Bu paragrafı daha açık ve yalın bir dille ifade edebilir misiniz?”
 5. Cümle Düzeltmeleri: “Lütfen bu metindeki bazı cümleleri daha anlaşılır hale getirin.”

literatür taraması için:

 1. Bir Konu veya Araştırma Alanında Makale Taraması:
  • “Alanımda son 5 yılda yayınlanmış makaleleri bulun.”
  • “Konumuzla ilgili güncel araştırmaları listele.”
  • “En çok alıntı yapılan makaleleri bulun.”
 2. Makale İçinde Kelime ve Cümle Arama:
  • “Belirli bir terimi içeren makaleleri bulun.”
  • “Bir cümleyi içeren makaleleri listeleyin.”
  • “Bir yazarın adını içeren makaleleri bulun.”
 3. Makaleleri Filtreleme:
  • “Yalnızca ücretsiz erişime açık makaleleri listeleyin.”
  • “Belirli bir dergide yayınlanmış makaleleri bulun.”
  • “Belirli bir konferansta sunulmuş makaleleri listeleyin.”
 4. Makaleleri Sıralama:
  • “Makaleleri en çok alıntı yapılan sırayla sıralayın.”
  • “Yayın tarihine göre en yeni makaleleri listele.”
  • “En çok indirilen makaleleri sıralayın.”
 5. Özet ve Abstract Görüntüleme:
  • “Makalenin özetini veya abstract’ını görüntüleyin.”
  • “Anahtar kelimeleri belirleyin ve makaleleri buna göre listeleyin.”
 6. Makale Detayları ve Yazar Bilgileri:
  • “Makale ile ilgili yazar ve kurum bilgilerini alın.”
  • “Makalenin DOI numarasını bulun ve detaylarını görüntüleyin.”

Uygun Materyal Önerileri için Promptlar:

 1. Mevcut Veritabanları ve Kaynaklar: “Araştırmam için uygun veritabanları ve kaynaklar nelerdir?”
 2. Laboratuvar Araç ve Ekipmanları: “Bu araştırma için gerekli laboratuvar araç ve ekipmanları nelerdir?”
 3. Doğal Dil İşleme İçin Veri Kümeleri: “Doğal dil işleme çalışması için uygun veri kümeleri önerebilir misiniz?”
 4. Bilimsel Makaleler ve Kitaplar: “Bu konuda önde gelen bilimsel makaleler ve kitaplar hangileridir?”
 5. Deneysel Denekler ve Örnekler: “Deneysel çalışmada kullanılabilecek uygun denekler veya örnekler nelerdir?”
 6. Biyoinformatik Analiz Araçları: “Biyoinformatik analizler için kullanılacak uygun araçlar ve yazılımlar hangileridir?”

Uygun Yöntem Önerileri için Promptlar:

 1. Veri Toplama Yöntemleri: “Verileri toplamak için uygun yöntemler nelerdir? Anket, mülakat, gözlem, vb.?”
 2. Deneysel Tasarım Seçenekleri: “Deneysel çalışma için uygun tasarım seçenekleri nelerdir? Öntest-kontrol grubu, rastgele kontrollü deneme, vb.?”
 3. Nicel ve Nitel Veri Analizi Yöntemleri: “Nicel ve nitel verileri analiz etmek için uygun yöntemler nelerdir?”
 4. Büyük Veri Analizi Araçları: “Büyük veri analizi için uygun araçlar veya algoritmalar nelerdir?”