Caner Erden

Caner Erden

PhD in Industrial Engineering

Python ile Çoklu Regresyon Uygulaması

Eğer bağımsız değişkenler birden fazla olursa çoklu regresyon modeli kurmamız gerekir. Basit lineer regresyonda olduğu gibi katsayılar ve kesme terimi bulunduktan sonra regresyon modeli kurulabilir. Çoklu regresyonda modele alınacak değişkenlerin seçilmesi aşaması en önemli aşamadır. Bu çalışmada Boston veri setini kullanarak bir çoklu regresyon analizi yapılacak. Boston veri seti ile ilgili bilgiler şu adresten alınabilir. array([‘CRIM’, ‘ZN’,… Continue reading