Caner Erden

Caner Erden

PhD in Industrial Engineering

Destek Vektör Makineleri ile Sınıflandırma

Sklearn Kütüphanesi ile Destek Vektör Makineleri(DVM) Uygulaması

Bu eğitimde Sklearn kütüphanesi kullanarak destek vektör makinesi uygulaması gerçekleştirilecektir. Destek vektör makineleri ile ilgili sunumu aşağıda bulabilirsiniz.

Videolu Anlatım

Kodlar

Sklearn Kütüphanesi ile Destek Vektör Makineleri(DVM) Uygulaması

Bu eğitimde Sklearn kütüphanesi kullanarak destek vektör makinesi uygulaması gerçekleştirilecektir. Destek vektör makineleri ile ilgili sunumu adresinde bulabilirsiniz.

Kullanacağımız kütüphaneler

 • numpy
 • pandas
 • sklearn
 • matplotlib
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from sklearn import svm # DVM kütüphanesi
from sklearn.model_selection import train_test_split # eğitim ve test veri seti ayırımı için
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report, accuracy_score # eğitim kalitesini ölçmek için

El yazısı rakam tanıma uygulaması

Bu örnekte ele alınacak olan veri seti bu adreste bulunan veri setidir. Bu veri setinde 0-10 arasındaki rakamlardan oluşan 10 adet sınıf var. Yapacağımız çalışmada veri setini modelleyerek öğretmenli öğrenme gerçekleştirmeye çalışacağız.

In [2]:
veriseti = datasets.load_digits() # 10 adet sınıftan oluşan veri seti
 • Sınıf Sayısı: 10
 • Her sınıftaki özellik sayısı: ~180
 • Toplam örnek sayısı: 1797
 • Boyut: 64
 • Alınan değerler: 0-16
In [3]:
type(veriseti)
Out[3]:
sklearn.utils.Bunch

veriseti sözlük benzeri Bunch yapısındadır ve önemli özellikleri:

 1. ‘data’, veriler,
 2. ‘images’, resim değerleri,
 3. ‘target’, çıktı sonuç değerleri (0-10),
 4. ‘target_names’, çıktı etiketleri,
 5. ‘DESCR’, veri setinin tanımı.
In [4]:
veriler = veriseti.data # verisetindeki her bir satırdaki elemanların tutulduğu dizi
veriler[0]
Out[4]:
array([ 0., 0., 5., 13., 9., 1., 0., 0., 0., 0., 13., 15., 10.,
    15., 5., 0., 0., 3., 15., 2., 0., 11., 8., 0., 0., 4.,
    12., 0., 0., 8., 8., 0., 0., 5., 8., 0., 0., 9., 8.,
    0., 0., 4., 11., 0., 1., 12., 7., 0., 0., 2., 14., 5.,
    10., 12., 0., 0., 0., 0., 6., 13., 10., 0., 0., 0.])
In [5]:
resimler = veriseti.images # 8x8 boyutunda numpy dizisi
resimler[0]
Out[5]:
array([[ 0., 0., 5., 13., 9., 1., 0., 0.],
    [ 0., 0., 13., 15., 10., 15., 5., 0.],
    [ 0., 3., 15., 2., 0., 11., 8., 0.],
    [ 0., 4., 12., 0., 0., 8., 8., 0.],
    [ 0., 5., 8., 0., 0., 9., 8., 0.],
    [ 0., 4., 11., 0., 1., 12., 7., 0.],
    [ 0., 2., 14., 5., 10., 12., 0., 0.],
    [ 0., 0., 6., 13., 10., 0., 0., 0.]])
In [6]:
# resim gösterimi yapmak için
plt.gray() # resimleri siyah beyaz göster.
plt.imshow(resimler[0]); # 1. 8x8 piksellik görüntüyü göster
# 0 değeri tam siyah 15 değeri tam beyaz değeri göstermektedir. Aradaki değerler grinin tonlarıdır.
In [7]:
# Sonuçta ortaya çıkan görüntünün hangi sayıya ait olduğunu belirtelim.
ciktilar = veriseti.target # tüm resimlerin sonuçta aldığı gerçek değerler
cikti_isimleri = veriseti.target_names # tüm resimlere ait etiketler
In [8]:
print("gerçek çıktılar: {} değerlerinden oluşur ve {} adet elemana sahiptir.".format(ciktilar, ciktilar.shape))
print("çıktı isimleri: {} değerlerinden oluşur ve {} adet elemana sahiptir.".format(cikti_isimleri, cikti_isimleri.shape))
gerçek çıktılar: [0 1 2 ... 8 9 8] değerlerinden oluşur ve (1797,) adet elemana sahiptir.
çıktı isimleri: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] değerlerinden oluşur ve (10,) adet elemana sahiptir.

Öğrenme Aşaması

Verisetini ve özelliklerini tanıdıktan sonraki aşamada veriseti üzerinde DVM kullanarak bir model kurmaya çalışacağız. Bu model toplam 1797 resimden oluşan verisetini eğitim ve test veri seti olarak ikiye bölecek. Daha sonra eğitim verisetini kullanarak veriler arasındaki ilişkiyi ve sonuç verisine nasıl gidildiğini öğrenecek. Sonuçta elde ettiği DVM yapısını test veriseti üzerinde deneyerek ne kadar başarılı olduğunu görmeye çalışacak.

Önce verilerimizi eğitim ve test seti olarak ikiye ayıralım.

In [9]:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(veriler, ciktilar, test_size=0.2, random_state=42) 
In [10]:
X_train.shape, X_test.shape, y_train.shape, y_test.shape
Out[10]:
((1437, 64), (360, 64), (1437,), (360,))
In [11]:
model = svm.SVC(gamma=0.001, C=100) # sınıflandırıcı(classifier) gamma yükselirse kalite düşer
In [12]:
model.fit(X_train, y_train)
Out[12]:
SVC(C=100, break_ties=False, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
  decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.001, kernel='rbf',
  max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
  tol=0.001, verbose=False)
In [13]:
y_predicted = model.predict(X_test)
In [14]:
y_predicted
Out[14]:
array([6, 9, 3, 7, 2, 1, 5, 2, 5, 2, 1, 9, 4, 0, 4, 2, 3, 7, 8, 8, 4, 3,
    9, 7, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 4, 9, 1, 4, 4, 6, 9, 4, 7, 6, 6, 9, 1, 3,
    6, 1, 3, 0, 6, 5, 5, 1, 9, 5, 6, 0, 9, 0, 0, 1, 0, 4, 5, 2, 4, 5,
    7, 0, 7, 5, 9, 5, 5, 4, 7, 0, 4, 5, 5, 9, 9, 0, 2, 3, 8, 0, 6, 4,
    4, 9, 1, 2, 8, 3, 5, 2, 9, 0, 4, 4, 4, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 9, 4, 2,
    7, 7, 4, 4, 1, 9, 2, 7, 8, 7, 2, 6, 9, 4, 0, 7, 2, 7, 5, 8, 7, 5,
    7, 9, 0, 6, 6, 4, 2, 8, 0, 9, 4, 6, 9, 9, 6, 9, 0, 5, 5, 6, 6, 0,
    6, 4, 3, 9, 3, 7, 7, 2, 9, 0, 4, 5, 3, 6, 5, 9, 9, 8, 4, 2, 1, 3,
    7, 7, 2, 2, 3, 9, 8, 0, 3, 2, 2, 5, 6, 9, 9, 4, 1, 5, 4, 2, 3, 6,
    4, 8, 5, 9, 5, 7, 8, 9, 4, 8, 1, 5, 4, 4, 9, 6, 1, 8, 6, 0, 4, 5,
    2, 7, 4, 6, 4, 5, 6, 0, 3, 2, 3, 6, 7, 1, 5, 1, 4, 7, 6, 8, 8, 5,
    5, 1, 6, 2, 8, 8, 9, 9, 7, 6, 2, 2, 2, 3, 4, 8, 8, 3, 6, 0, 9, 7,
    7, 0, 1, 0, 4, 5, 1, 5, 3, 6, 0, 4, 1, 0, 0, 3, 6, 5, 9, 7, 3, 5,
    5, 9, 9, 8, 5, 3, 3, 2, 0, 5, 8, 3, 4, 0, 2, 4, 6, 4, 3, 4, 5, 0,
    5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 7, 0, 1, 5, 2, 1, 2, 8, 7, 0, 6, 4, 8, 8,
    5, 1, 8, 4, 5, 8, 7, 9, 8, 6, 0, 6, 2, 0, 7, 9, 8, 9, 5, 2, 7, 7,
    1, 8, 7, 4, 3, 8, 3, 5])
In [15]:
y_test
Out[15]:
array([6, 9, 3, 7, 2, 1, 5, 2, 5, 2, 1, 9, 4, 0, 4, 2, 3, 7, 8, 8, 4, 3,
    9, 7, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 4, 9, 1, 4, 4, 6, 9, 4, 7, 6, 6, 9, 1, 3,
    6, 1, 3, 0, 6, 5, 5, 1, 9, 5, 6, 0, 9, 0, 0, 1, 0, 4, 5, 2, 4, 5,
    7, 0, 7, 5, 9, 5, 5, 4, 7, 0, 4, 5, 5, 9, 9, 0, 2, 3, 8, 0, 6, 4,
    4, 9, 1, 2, 8, 3, 5, 2, 9, 0, 4, 4, 4, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 9, 4, 2,
    7, 7, 4, 4, 1, 9, 2, 7, 8, 7, 2, 6, 9, 4, 0, 7, 2, 7, 5, 8, 7, 5,
    7, 7, 0, 6, 6, 4, 2, 8, 0, 9, 4, 6, 9, 9, 6, 9, 0, 3, 5, 6, 6, 0,
    6, 4, 3, 9, 3, 9, 7, 2, 9, 0, 4, 5, 3, 6, 5, 9, 9, 8, 4, 2, 1, 3,
    7, 7, 2, 2, 3, 9, 8, 0, 3, 2, 2, 5, 6, 9, 9, 4, 1, 5, 4, 2, 3, 6,
    4, 8, 5, 9, 5, 7, 8, 9, 4, 8, 1, 5, 4, 4, 9, 6, 1, 8, 6, 0, 4, 5,
    2, 7, 4, 6, 4, 5, 6, 0, 3, 2, 3, 6, 7, 1, 5, 1, 4, 7, 6, 8, 8, 5,
    5, 1, 6, 2, 8, 8, 9, 9, 7, 6, 2, 2, 2, 3, 4, 8, 8, 3, 6, 0, 9, 7,
    7, 0, 1, 0, 4, 5, 1, 5, 3, 6, 0, 4, 1, 0, 0, 3, 6, 5, 9, 7, 3, 5,
    5, 9, 9, 8, 5, 3, 3, 2, 0, 5, 8, 3, 4, 0, 2, 4, 6, 4, 3, 4, 5, 0,
    5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 7, 0, 1, 5, 2, 1, 2, 8, 7, 0, 6, 4, 8, 8,
    5, 1, 8, 4, 5, 8, 7, 9, 8, 5, 0, 6, 2, 0, 7, 9, 8, 9, 5, 2, 7, 7,
    1, 8, 7, 4, 3, 8, 3, 5])
In [16]:
plt.imshow(resimler[5]); # 5. resim
In [17]:
veriler[5] # 5. görselin verileri
Out[17]:
array([ 0., 0., 12., 10., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 14., 16., 16.,
    14., 0., 0., 0., 0., 13., 16., 15., 10., 1., 0., 0., 0.,
    11., 16., 16., 7., 0., 0., 0., 0., 0., 4., 7., 16., 7.,
    0., 0., 0., 0., 0., 4., 16., 9., 0., 0., 0., 5., 4.,
    12., 16., 4., 0., 0., 0., 9., 16., 16., 10., 0., 0.])
In [18]:
resimler[5] # 5. görselin matris yapısı
Out[18]:
array([[ 0., 0., 12., 10., 0., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 14., 16., 16., 14., 0., 0.],
    [ 0., 0., 13., 16., 15., 10., 1., 0.],
    [ 0., 0., 11., 16., 16., 7., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 4., 7., 16., 7., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0., 4., 16., 9., 0.],
    [ 0., 0., 5., 4., 12., 16., 4., 0.],
    [ 0., 0., 9., 16., 16., 10., 0., 0.]])
In [19]:
ciktilar[5] # 5. görselin çıktısı
Out[19]:
5
In [20]:
veriler[5].shape # tek satır ve çok sütunlu hale dönüştürmek gerekiyor.
Out[20]:
(64,)
In [21]:
model.predict(veriler[5].reshape(1,-1)) # 5. veriyi modelin tahmini
Out[21]:
array([5])

Eğitimin Performansı

In [22]:
confusion_matrix(y_test, y_predicted)
Out[22]:
array([[33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [ 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [ 0, 0, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [ 0, 0, 0, 33, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
    [ 0, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0],
    [ 0, 0, 0, 0, 0, 46, 1, 0, 0, 0],
    [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0],
    [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 0, 1],
    [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0],
    [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 39]], dtype=int64)
In [23]:
accuracy_score(y_test, y_predicted)
Out[23]:
0.9888888888888889
In [24]:
classification_report(y_test,y_predicted)
Out[24]:
'       precision  recall f1-score  support\n\n      0    1.00   1.00   1.00    33\n      1    1.00   1.00   1.00    28\n      2    1.00   1.00   1.00    33\n      3    1.00   0.97   0.99    34\n      4    1.00   1.00   1.00    46\n      5    0.98   0.98   0.98    47\n      6    0.97   1.00   0.99    35\n      7    0.97   0.97   0.97    34\n      8    1.00   1.00   1.00    30\n      9    0.97   0.97   0.97    40\n\n  accuracy              0.99    360\n  macro avg    0.99   0.99   0.99    360\nweighted avg    0.99   0.99   0.99    360\n'

Iris Veriseti

In [25]:
iris = datasets.load_iris()
In [26]:
iris_X, iris_y = datasets.load_iris(return_X_y=True) # direkt X ve y şeklinde değerleri almak için
In [27]:
iris_model = svm.SVC()
In [28]:
iris_model.fit(iris_X, iris_y)
Out[28]:
SVC(C=1.0, break_ties=False, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
  decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
  max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
  tol=0.001, verbose=False)
In [29]:
iris_X[5] # beşinci değerler
Out[29]:
array([5.4, 3.9, 1.7, 0.4])
In [30]:
iris_y[5] # beşinci değerin sınıfı
Out[30]:
0
In [31]:
iris.target_names[iris_y[5]] # 5. gözlemin sınıf ismi
Out[31]:
'setosa'
In [32]:
iris_model.predict(iris_X[5].reshape(1,-1)) # modelin tahmini
Out[32]:
array([0])
In [33]:
iris.target_names[iris_model.predict(iris_X[5].reshape(1,-1))] # modelin tahmin sınıfı
Out[33]:
array(['setosa'], dtype='<U10')

Iris Seti Performans Değerleri

In [34]:
iris_X_train, iris_X_test, iris_y_train, iris_y_test = train_test_split(iris_X, iris_y, test_size=0.2, random_state=42)
In [35]:
iris_y_predicted = iris_model.predict(iris_X_test)
In [36]:
confusion_matrix(iris_y_test,iris_y_predicted)
Out[36]:
array([[10, 0, 0],
    [ 0, 9, 0],
    [ 0, 0, 11]], dtype=int64)
In [37]:
accuracy_score(iris_y_test,iris_y_predicted)
Out[37]:
1.0
In [38]:
classification_report(iris_y_test,iris_y_predicted)
Out[38]:
'       precision  recall f1-score  support\n\n      0    1.00   1.00   1.00    10\n      1    1.00   1.00   1.00     9\n      2    1.00   1.00   1.00    11\n\n  accuracy              1.00    30\n  macro avg    1.00   1.00   1.00    30\nweighted avg    1.00   1.00   1.00    30\n'

Iris veri setinin test verileri %100 oranda tahmin edilmiş.

Bu örnek adresindeki bilgilerden derlenmiştir.

DROP A COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.