Caner Erden

Caner Erden

Endüstri Mühendisi, Araştırma Görevlisi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisi Kimdir?

Endüstri Mühendisi Kimdir: Endüstri mühendisliği daha iyi işler yapmak için çalışmalar yapan bir mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisleri girdi maliyetlerini düşürerek ve verimliliği artırarak üretiler hizmet ya da ürünün daha kaliteli olmasını sağlar. Bu işleri yaparken de işçi sağlığı ve güvenliğine, çevre ve doğanın korunması ve devletine bağlılığa da dikkat eder.

Endüstri Mühendisleri Enstitüsü’nün tanımına göre endüstri mühendisleri”zaman, para, malzeme, enerji ve diğer artıkları ortadan kaldırmak için çalışırlar. Örneğin, endüstri mühendisleri, bir lunapark’ta çarpışan arabaların daha güvenli ve verimli çalışabilmesi üzerine çalışmalar yapabilirler.

Endüstri Mühendisliği Tarihi

Endüstri mühendisliği 18. yüzyılın sonlarında Sanayi Devrimi’nin başlangıcından itibaren ortaya çıkmış olan bir bilim dalıdır.

Endüstri mühendisliğinin öncüleri şunlardır:

Endüstri Mühendisliğinin öncülerinden

Endüstri Mühendisliğinin öncülerinden

  • Samuel Colt montaj hattında öncü,
  • Frederick Taylor bilimsel yönetim, zaman ve iş etüdü çalışmasını tanıttı,
  • Harrington Emerson “Verimliliğin Oniki İlkelesi” adlı kitabında, süreç iyileştirme yöntemlerini tanımladı,
  • Henry Laurence Gantt örgütsel yönetimi için Gantt Grafiğini geliştirdi,
  • Henry Ford otomobil üretimi için montaj hattı uygulamasını gerçekleştirdi ve
  • Eliyahu M. Goldratt geliştirdiği  Kısıtlar Teorisi  ile “darboğaz” kavramını ortaya attı. Darboğazlardan kurtulmak için yapılması gerekenleri kitabında anlattı. .

Sanayi devriminin ilk gününden beri imalat sistemlerinin verimliliği ve karlılığı çok önemli iki performans göstergesi olarak bilinmektedir. Bütün işletmeler bu iki göstergeyi artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde ise teknolojinin ve bilginin hızlı kullanımının faydalarıyla verimlilik ve karlılığın yanına birçok performans göstergesi eklenmiştir.

1940’larda ortaya atılan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramı, endüstri mühendisliği vazgeçilmez bir parçası haline geldi. TKY, ürün ve süreçlerin kontrol altında tutularak herbir süreç için kalitenin artırılması üzerine çalışmaları kapsar. Bunun yanı sıra Altı Sigma, Standardizasyon ve International Organization ISO 9000 kalite standartları da endüstri mühendisliğinin ilgi alanlarına girmiştir.

Bir endüstri mühendisi ne yapar?

Endüstri mühendisleri üretim ve işletme süreçlerinin tüm aşamalarında yer almaktadır. Sıfırdan yeni tesislerin tasarımı ya da genişletilmesi veya mevcut tesislerin yeniden yapılandırılması, yeni ürün tasarımı, pazarlama ve satışı, yeni süreç tasarımı ve yönetilmesi endüstri mühendisliğinin sorumluluğunda olabilecek işlerden birkaçıdır.

Bu standartları korumak için, endüstri mühendisleri birçok alanda bir temel çalışma bilgisine sahip olmalıdır.

Bunlar dışında, endüstri mühendisleri tesis ve ekipman tasarımı, bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemleri konusunda da çalışabilirler. Endüstri mühendisleri verimliliği artırmak için iş akışlarını ve tedarik zincirlerini simüle etmek için bilgisayarlı tasarımı kullanırlar. Bu konuda endüstri mühendislerinin yetenekleri için şu site takip edilebilir: MyMajors.com .

Endütri Mühendisleri Nerede Çalışırlar?

Hemen hemen tüm sektörlerde dersek yanılmış olmayız. Tabii endüstri mühendisliğinin temel görevlerine bağlı olarak, endüstri mühendisleri ofislerde, iş geliştirmede, problemleri gözlemleyerek çözmede çalışabilirler.

DROP A COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir