Katılımcı Sözlükler (Ekşi Sözlük, İtü Sözlük, Uludağ Sözlük v.b)

Yaklaşık on yıl önce hayatımıza giren katılımcı sözlükler, bugünlerde internet üzerinde bilgiye en çok ulaşılan platformlar haline dönüştü. Genellikle gençlerin oluşturduğu bu sözlüklerin aktardığı bilgi ve fikirlerin güvenirliliği ise her zaman tartışmaya açık olacak.

sözlük “bir dilin veya dillerin kelime haznesini , söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.” şeklinde tanımlanıyor. 1999 yılında “ekşi sözlük”lüğün kurulmasıyla ortaya çıkan katılımcı sözlüğün tanımı ise “üyelerin katkısıyla sürekli değişen ve artan içeriği amaçlayan, bir sözlük gibi belirli maddelerden oluşan web siteleri için kullanılır.” şeklinde yapılıyor. bu yepyeni tanımla birlikte sözlüğün eski kesin doğru bilgiler içeren bir klavuz olmadığı anlaşılır oldu. bizim sözlüğümüzün de anasayfasında yazan ‘bu sitede yazanların hepsi yalan olabilir’ türünde yazıların yayındaki her sözlükte yazılması bir olmazsa olmazdır.

sözlük kullanımı artık öyle bir boyuta gelmiştir ki, en az bir tane sözlüğü takip etmeyen genç sayısı çok azdır. eskilerden bahsetmek gerekirse yazılı kültür, medya ve edebiyat sadece ufak bir azınlığın elindeydi ve toplumun geneli sadece okuyucu konumundaydı. hatta sözlüklerden önce dahi internet aleminde bu durum çok farklı değildi. İnternet kullanıcıları fare kullanıcıları olarak bilinir internetin içeriğini site geliştiricileri belirlerdi. dolayısıyla internette paylaşılan bilgiyi kontrol etmek çok daha kolaydı. okuyuculuktan yazarlığa, fare kullanımından klavye kullanımına geçtikçe bilgi paylaşımıyla birlikte bilgi kirliliği de kontrol edilemez noktaya ulaşmıştır. katılımcı sözlüklerin bu kültürü bir şekilde etkilediği kanaatindeyim. türkiye’deki internet kullanımının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu ve hızla ortalamamızın artığını biliyoruz. buna ters şekilde türkiye’deki siteler genellikle türkçe’ye ve onun kurallarına sahip çıkmamaktadır. burada sözlükler dilbilgisi ve imla kurallarına uyma zorunluluğu istemesi sebebiyle türkçe’ye çok küçük de olsa katkı yapmaktadır. msn dilinden, mesaj türkçesinden gençleri bir nebze olsun uzak tutmaya çalışan sözlükler, ayrıca geniş yelpazede düşünen, başkalarının görüşlerine tamamen saygı duyan bir neslin yetişmesine de ortam hazırlamaktadır. görüldüğü gibi sözlüğümüzde de bir yandan kominist bir yandan da dindar bir arkadaşımız aynı ortamda yazılarını yazabilmektedir.

son olarak sözlüğün başka bir faydasından bahsetmek isterim. İnternette bilgiye çok kolay ve hızlı ulaşırız. en büyük sorunumuz bilgiyi değerlendirmek ve unutmayacağımız şekilde hayatımıza uygulamak. bu konuda bilginin hafızamızda kalması için aklımızda işlenmesi, bilgi üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. ve bunun yolu da paylaşmaktan geçer. yeni duyduğumuz bir fıkrayı hemen yakınımızdaki birine anlattığımızda unutmadığımız gibi bilgileri de kendimize göre yorumlayıp yazmak da inanıyorum ki aynı etkiyi yaratacaktır.

Ve geliştirmeye çalışıp başarısız olduğum;

http://www.iticusozluk.com

1 comments On Katılımcı Sözlükler (Ekşi Sözlük, İtü Sözlük, Uludağ Sözlük v.b)

  • merhaba, acaba katılımcı sözlükler için kullanılan veri tabanları hakkında bilgi verebilir misiniz. önemli noktaları nelerdir

Leave a reply:

Your email address will not be published.