Caner Erden

Caner Erden

PhD in Industrial Engineering

2 Örneklem t-Testi Minitab Uygulaması

Bu yazıda 2 örneklem t-testi ve Minitab üzerinde uygulaması gösterilecektir. 2 örneklem t-testinde iki ana kütleden alınan örneklemlerin veya bir ana kütleden alınan 2 farklı grubun ortalamaları, oranları ya da varyansları arasında fark olup olmadığı test edilir. t-Testi için kurulacak hipotezler aşağıdaki gibi olur.

Hipotezler

Varsayımlar

  1. Veriler sürekli olmalıdır. Eğer kategorik veriye sahipsek 2 örneklem oran (2 Proportions) testi yapmalıyız.
  2. Örneklem sayısı 15’ten büyük olmalı. Örneklem dağılımları normal dağılıma uymalıdır ve aykırı veri içermemelidir.
  3. Örneklemler rastgele seçilmelidir.
  4. Örneklemler birbirinden bağımsız olmalı ve ortak veri içermemelidir. Eğer örneklemler birbirine bağımlı ise Paired t testi yapılır.

Uygulama

Şimdi Minitab üzerinde bir örnek yaparak 2 örneklem ortalamalarının nasıl karşılaştırıldığını görelim.

Veri seti: Bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluklarının ortalamaları cinsiyete göre değişiyor mu problemini ele alalım. Probleme ilişkin veri setini indirmek için tıklayınız.

Öncelikle varsayımları test edelim. Aykırı verileri görmek için

Görüldüğü gibi erkek değerlerinde 1 aykırı değer var onu kaldırıp tekrar aykırı değer testini yaparız.

Aykırı değer 153. Satırda olduğu için 153. Satır veri setinden kaldırılır.

Normallik Testi için Stat >> Basic Statistics’ten Normality Test açılır.

Grafik çift tıklanır ve çizgi tekrar çift tıklandıktan sonra seçeneklerden cinsiyete göre gruplama yapılır.

Kadın değerleri normal dağılıma uyuyor ancak erkek değerlerinde %95 anlamlılık düzeyinde sorun var. Anlamlılık düzeyi %99 olursa sorun ortadan kalkar. Tüm P değerleri 0,01 den büyük olduğu için %99 anlamlılık düzeyinde çalışılarak teste devam edilir.

Stat>>Basic Statistics>>2-Sample t… seçeneğinden aşağıdaki pencereye ulaşılır.

Şekildeki seçimler yapılarak Tamam denilir.

Options Seçeneğinde

Graph seçeneğinden

DROP A COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.